האתר בהרצה, אנחנו יושבים על זה עכשיו...

על הא ועל דאדא