האתר בהרצה, אנחנו יושבים על זה עכשיו...

ילד מיוחד