האתר בהרצה, אנחנו יושבים על זה עכשיו...

על ריפוי ועל עיסוק